In Nederland zijn er ongeveer 60 vrouwen per jaar die wanneer ze onbedoeld zwanger zijn geraakt, overwegen om het kindje door andere ouders te laten opvoeden. Hierbij hebben zij de keuze het kind af te staan ter adoptie, maar ook om het kind te laten opgroeien in een pleeggezin, waarbij er nog contact is en het kind voor de wet niet wordt afgestaan.

Om ouders te helpen een keuze te maken die het beste is voor hen en voor het kind is goede informatie nodig. Op dit moment merken wij dat er nog erg weinig informatie beschikbaar is over langdurige pleegzorg, zodat het lastig is de ouders hierover zorgvuldig te informeren. Daarom zijn wij een onderzoek gestart.

Maar niemand weet beter, als het gaat om pleegzorg, hoe het is en wat er nodig is, dan iemand die het zelf ervaren heeft. Daarom zijn wij op zoek naar pleegouders, biologische ouders en pleegkinderen om hun ervaringen te delen. Jouw verhaal kan ons verder helpen andere ouders te (beter) te ondersteunen en te informeren in dit proces.

Wat houdt deelname in?

Je wordt geïnterviewd door een onderzoeker. Dit gesprek duurt ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek stellen wij onder andere vragen over het besluit om een kind bij jou op te laten groeien, het proces rondom pleegouder worden en hoe het nu met jou en jouw kind gaat. Het staat je altijd vrij om geen antwoord te geven als je dat niet wilt. Je kunt ook altijd stoppen, als het halverwege toch niet goed voelt.

Omdat wij heel goed begrijpen dat het om zeer gevoelige informatie gaat, gaan wij heel zorgvuldig met jouw gegevens om. Persoonlijke gegevens zoals naam of  leeftijd worden zes maanden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar enkel de hoofdonderzoeker toegang toe heeft. Daarna worden deze gegevens vernietigd.  Indien je daar toestemming voor geeft, willen wij de gesprekken graag opnemen op audio apparatuur om ervoor te zorgen dat we niets missen van wat je vertelt. Als we de gesprekken uitwerken, beschrijven we geen persoonlijke gegevens. Na de uitwerking van het interview wordt het audiobestand vernietigd. Als je niet wil dat het gesprek wordt opgenomen, kan de onderzoeker ook aantekeningen maken. Het uitgewerkte interview wordt 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Als blijk van dank voor je tijd en deelname ontvang je een tegemoetkoming in de vorm van een cadeaubon.

Meedoen?
Contacteer dan Suzan van de Rijt, dat kan via:
suzanvanderijt@participatiepartners.nl
06 30229597

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *