Wat is pleegzorg?

Pleegzorg bij Vigere

Fijn dat je interesse hebt in pleegzorg. Op deze pagina lees je meer over de verschillende vormen van pleegzorg, hoe je een informatiepakket aanvraagt en hoe het proces om pleegouder te worden eruit ziet.

Ben je geinteresseerd in een informatiepakket of informatiebijeenkomst? Klik dan op één van onderstaande knoppen.


Informatiepakket


Informatiebijeenkomst

Verschillende vormen

Pleegzorg is het (tijdelijk) zorgen voor een kind dat niet bij diens ouders kan wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Ben je benieuwd welke vorm van pleegzorg het meest geschikt is in een casus? Hiernaast staan de verschillende vormen van pleegzorg beschreven.

Deeltijdpleegzorg

Pleegzorg hoeft niet altijd 24u per dag, 7 dagen in de week plaats te vinden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om in de weekenden, vakanties of op doordeweekse dagen voor een pleegkind te zorgen. Deze vorm noemen we deeltijdpleegzorg. In overleg met de pleegzorgbegeleider en ouder(s) stem je de momenten af dat het pleegkind bij je is. 

Crisispleegzorg

Wanneer een situatie dusdanig uit de hand loopt, kan het mogelijk zijn dat een kind onmiddelijk uit huis geplaatst moet worden. In dat geval gaat het kind naar een crisispleeggezin.

Belangrijk in deze vorm van pleegzorg is dat er meteen een veilige plek voor het kind gevonden kan worden. Flexibiliteit vanuit het pleeggezin is belangrijk, omdat het kind op dezelfde dag bij je terecht moet kunnen. Het kind blijft zolang als nodig is, wanneer dit langer is dan 28 dagen spreken we van kortdurende pleegzorg. 

Kortdurende pleegzorg

In deze periode wordt er bekeken of het kind terug kan keren naar de ouders of dat een plaatsing in een pleeggezin voor langere tijd nodig is. Het streven is om binnen een jaar duidelijkheid te hebben voor het kind, ouders en betrokkenen. 

Langdurige pleegzorg

Bij langdurige pleegzorg is duidelijk dat het kind voor langere tijd niet bij de eigen ouders kan wonen. Het pleeggezin biedt voor dit kind dan een stabiele gezinssituatie. Dit kan tot de leeftijd van 21 jaar zijn. 

https://vimeo.com/565352480https://vimeo.com/574399543https://vimeo.com/671088744https://vimeo.com/585268716

Verschillende invalshoeken

Hoe wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar pleegzorg gekeken? We spraken met een stel dat meer dan vijftig crisisplaatsingen heeft gehad, een jeugdige, een pleegzorgwerker en een netwerkpleeggezin.

Hoe word ik pleegouder?

Wanneer je overweegt om pleegouder te worden, gaan we samen aan de slag! We doorlopen de stappen en kijken steeds per stap of pleegzorg bij je past en in welke vorm.

Als je gaat zorgen voor een kind uit de directe omgeving, spreken we van netwerkpleegzorg. In dat geval wordt er per plaatsing bekeken hoe het traject naar pleegouderschap er voor je uit komt te zien. Meer informatie daarover vind je via de pagina netwerkpleegzorg.

1. Informatiepakket

Wil je kennismaken met pleegzorg? In het informatiepakket lees je de veelgestelde vragen op je gemak door. Een informatiepakket kun je aanvragen door hier te klikken.

2. Informatiebijeenkomst

Wanneer je het informatiepakket gelezen hebt, kun je de informatiebijeenkomst bezoeken. Tijdens deze avond bespreken we alles rondom pleegzorg. Ook is er veel ruimte om je eigen vragen te stellen en worden er ervaringen gedeeld vanuit pleegouders. Aanmelden voor een informatiebijeenkomst kan hier.

3. Aanmelden

Na de informatiebijeenkomst kun je jezelf aanmelden voor het pleegouderschap via pleegzorg@vigere.nl

4. Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek bij Vigere Jeugdzorg. In dit gesprek bespreken we waarom je pleegouder wil worden en bekijken we samen de vastgestelde voorwaarden. Na het intakegesprek vragen we je 2 referenten op te geven en een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (VGB) in te vullen.

5. Voorbereidende Training Pleegouderschap (VTP)

In de VTP leer je alle facetten van het pleegouderschap kennen, samen met de trainers ervaar je of het pleegouderschap daadwerkelijk iets voor je kan zijn. Na de VTP beslis je samen met de trainers of je verder gaat als pleegouder. Het echte werk begint als er een pleegkind bij je komt wonen, op dat moment start de Training Pleegouderschap.

6. Matching

Vanaf het moment dat je ingeschreven bent als pleegouder, gaan de matchers aan de slag. De matchers kijken naar de behoeften van het kind en de wensen van de ouders. Zij doen zorgvuldig onderzoek naar een geschikte match met jou als pleeggezin.

7. Training Pleegouderschap

Nadat er een match is gevonden en er een pleegkind bij je komt wonen, start de training Pleegouderschap. In deze training worden onderwerpen als samenwerking, hechting en trauma behandeld.

Netwerkonderzoeker Kristel:

Kristel is betrokken bij het zoeken van het juiste pleeggezin voor een jeugdige. Daarbij focust ze zich op het netwerk van de jeugdige. Dit zijn familie, vrienden of bekenden, zodat de jeugdige zo dicht mogelijk bij huis kan opgroeien.

Wanneer een jeugdige niet bij binnen het eigen netwerk terecht kan, kijkt Vigere verder. Op dat moment kijken we naar welke pleeggezinnen nog een plekje aan te bieden hebben, zodat we daar de best mogelijke match mee kunnen maken.

https://vimeo.com/565359943